M.I.C & AVG

  • Activate
  • Engage
  • Convert

Al onze oplossingen omvatten datageneratie-componenten. Wij helpen onze klanten om te voldoen aan de AVG, door deze gegevens op te slaan, te beschermen en te beheren volgens Europese normen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe digitale privacyregelgeving. Het standaardiseert een breed scala van verschillende privacyregels in de hele EU in één centraal geheel van voorschriften. Omdat M.I.C-tooling data generatie mogelijk maakt, te verwerken en op te slaan, worden onze activiteiten gereguleerd door de AVG.

Wat is de rol van M.I.Cs bij het verzamelen en opslaan van gegevens?

Volgens de AVG-terminologie fungeert M.I.C als een onderaannemer of gegevensverwerker. Onze klanten zijn de verwerkingsmanagers of datacontrollers. Als onderaannemer handelen wij namens de verwerkingsmanager, waarbij de laatstgenoemde de doeleinden van de verwerking en de te gebruiken middelen definieert. M.I.C is verplicht om de doeleinden te respecteren en ervoor te zorgen dat het de verwerkingsmiddelen gebruikt die zijn gedefinieerd door, of in overleg met, de verwerkingsmanager. In geen geval mag M.I.C handelen buiten de instructies die door haar klanten worden gegeven. De rol van M.I.C wordt altijd gedefinieerd in een gegevensverwerkingsovereenkomst die met de klant is aangegaan.

Voldoet M.I.C volledig aan de AVG?

Ja, M.I.C heeft een groot aantal technische, organisatorische en wettelijke maatregelen geïmplementeerd om AVG compliant te zijn.

Hoe zorgt M.I.C ervoor dat de gegevens worden verzameld met toestemming van de betrokken persoon?

De AVG bepaalt dat de verwerkingsmanager moet kunnen aantonen dat de betrokken persoon toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens. De verwerkingsbeheerder is verplicht om de betrokkene in kennis te stellen van de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens, de periode waarvoor de gegevens worden bewaard en het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. De verwerkingsmanager is verplicht om het bewijs van de toestemming te bewaren. M.I.C biedt haar klanten zowel oplossingen voor het verkrijgen van de toestemming, zoals het genereren van opt-ins, en het beheer van de verzamelde gegevens van eindgebruikers. Daarnaast biedt M.I.C ook oplossingen voor het exporteren en wissen van gegevens van eindgebruikers om te voldoen aan de vereisten voor het bewaren van gegevens.

  • Meer weten?

    Benieuwd hoe jij met relevante, interactieve campagnes jouw doelgroepen kunt converteren én kunt voldoen aan de AVG?

Neem contact met ons op